Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Uitreikebediening

KroonRand GemeenskapskerkKroonRand Gemeenskapskerk
CrownRidge Community Church

Kroonrand-gemeente ondersteunverskeie bedieninge maandeliks deur ons Geloofsbelofte-projek. Jaarliks word lidmate gedaag om addissioneel tot hulle normale dankoffer ‘n geloofsbelofte te maak. Die verwagting is verder dat die bydrae nie uit gewone inkomste geneem word nie maar dat die Here vetrou sal word vir ekstra inkomste waaruit hierdie offer gemaak word. Dit word ‘n geloofsbelofte-offer genoem omdat dit mag meeebring dat ‘n mens jou lewensstyl moontlik sal moet aanpas om hierdie offer te kan maak en/of te kan spaar daarvoor. Lidmate kies watter bediening(e) hulle wil ondersteun. ‘n Tiende van ons erediens-dankoffers word ook verdeel tussen die bedieninge. Die fondse word maandeliks aan die bedieninge oorbetaal. Die normale geloofsbelofte-termyn strek van Junie tot Mei elke jaar.

Ons lig ‘n paar van die bedieninge uit
1. Etienne B, ‘n oud matrikulant van Hoërskool president, het na sy aptekerstudies besluit om sendingwerk in China te gaan doen. Hy doen hoofsaaklik opleiding vir huiskerk leiers. Hy is intussen met ‘n Chinese meisie getroud en het nou drie kinders. Sy ma, Walti, ‘n oud lidmaat van Kroonrand is steeds aktief betrokke by Etienne se bediening. Kroonrand ondersteun die China-bediening sedert 1998.


Eugene & Mauri Coetzee2. Eugene en Mauricette Coetzee wat v:eral in die suide van Frankryk met gebedsbediening besig is word al sedert 1990 finansiëel en andersins ondersteun. Eugene is besig met die voorbereiding van die aanbieding van ‘n gebedskool by die Youth With A Mission-Cévénnes basis in Vezenobres. Hy gee ook lesings by ander YWAM basisse in Frankryk - Le Gault la Foret en Saint Paul en bied gebedsopleiding aan Franse en besoekers uit die buiteland. Verdere werksaamhede is die stig van huisgroepe en Bybelstudiegroepe. Mauricette tree op as spreker by seminare wêreldwyd en tree dikwels as vertaler op. Sy gee ook lesings by YWAM se opleidingsgeleenthede. Hulle het onlangs uit Marseille na die platteland verhuis. Eugene het voorheen in Marseille gebedsleiding gegee.

 


3. Kroonrand-gemeente het in 2011 die konferensie “Die Plan” van Dr Frans Hanche van Kimberley bygewoon. Dit het die gemeente opnuut onder die indruk gebring dat die Here ons oral wil en kan gebruik. Die missie van Die Plan is om die universele kerk te help om as transformasie-agent sy missionele aard tot groter eer van God uit te leef. Die konferensie is opgevolg met ‘n baie suksesvolle gemeentekamp in November 2012. Sedertdien ondersteun die gemeente Dr Hanche se bediening finansieël. Vir meeer inligting sien Die Plan

4. Nadat Dr Ben Booyens van die destydse Transwêreld Radio (TWR) in 2011 ‘n dissipelskapkursus by ‘n gemeentekamp aangebied het, ondersteun die gemeente sy bediening ook finansiëel.

5. Tsabong Botswana. Ds TC en Linda du Toit is sedert Februarie 2010 voltyds betrokke in die bediening in die Kgalagadi (een van die mees uitgestrekte distrikte in Botswana). Na 30 jaar in die bediening in die NGK in Suid-Afrika, waartydens hulle in die gemeentes Virginia-Saaiplaas, Stella en Hartswater gedien het, het hulle die Here se roepstem na Tsabong, die hoofdorp in die Kgalagadi, ervaar. Hulle is voluit by die plaaslike Dutch Reformed Church in Botswana (DRCB) betrokke. Benewens die bediening van die Tsabong-wyk, besoek hulle minstens drie keer per jaar ook die ander twee wyke van die DRCB Kgalagadi, naamlik Werda-Kokotsha (185 km) en Bokspits-Struizendam (287km). Die mense van die Kgalagadi is baie arm en nie in staat om self ‘n leraarspos te kan dra nie. Deel van die Du Toit’s langtermynbeplanning is om voldoende opleiding aan plaaslike kerkleiers te voorsien, ten einde die gemeente/s in staat te stel om selfstandig te kan funksioneer. Kroonrand het in 2014 by hiedie bediening betrokke geraak.

6. Nader tuis ondersteun Kroonrand die Abraham Kriel Kindersorg getrou sedert 1990.

Ons ondersteun ook die volgende bedieninge:
•    Algemeen – help waar nodig
•    Bybelgenootskap van Suid-Afrika
•    Eden Academy – Izak en Liz Coetzee
•    Habitat – instandhouding en omgewing
•    Mieliemeel vir manne
•    Petra Instituut – kinderbediening
•    Sending Sonder Grense – veral Ukraïne
•    Senior Bedieng – veral Annie Burger Ouetehuis
•    Tabita – ondersteuning van eie lidamte
•    Verdere opleiding - loopbaanontwikkeling

Indien bogenoemde bedieninge jou aanspreek kan jy assseblief jou besonderhede aan Rassie stuur wat die nodige reëlings sal tref. Dit sal waardeer word as jy die geloofsbelofte onderneming sal teken.

Die geloofsbelofte offer word in ‘n spesiale bankrekening inbetaal:
    Naam van rekening: Kroonrand Geloofsbelofte
    Bank: FNB, Southdale (254205)
    Tjekrekening nr: 62380313016.
    Verwysing: Jou van en voorletters.

 Vir meer inligting kontak die Finansiele Beampte, Oudl Rassie Erasmus, hier.

Kontak Ons

  •  Tilraeweg 27
    Ridgeway, Johannesburg
  •  084-703-4066
  •  

Nuusbrief intekening

Verskaf ons jou epos om ons weeklikse Nuursbrief te ontvang

Gemeente se bankbesonderhede:

Naam van rekening: NG Gemeente Kroonrand

Bank: FNB, Southdale (254205)

Tjekrekening nr: 62380311474

Verwysing: Jou van en voorletters.

Nuusbrief Intekenkode